Tota l’actualitat d’Arrels Advocats

Arrels Advocats demana la suspensió de les quotes col·legials i fa una crida a no pagar-les durant l’actual crisi sanitària

Carta a Maria Eugènia Gay Rosell Imatge

Arrels Advocats

Arrels Advocats SCCLP ha demanat a la degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mesures acordades mitjançant el Real Decreto 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la suspensió de les quotes col·legials, i en cap cas l’ajornament.

Davant la decisió presa per la Junta de Govern de l’ICAB, de només acordar la possibilitat d’ajornar els pagaments i en cas de no adoptar les mesures demanades, considerem que els petits despatxos així com els advocats/des per compte propi, només tenim la sortida de no pagar les quotes col·legials.

Des d’Arrels Advocats SCCLP fem una crida a tots els petits despatxos i advocats exercents per compte propi a no pagar la quota col·legial de l’ICAB durant l’actual crisi sanitària.

A l’atenció de l’advocada Mª Eugènia Gay Rosell degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Les mesures adoptades pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, han comportat l’aturada pràcticament total de l’activitat judicial, així com la impossibilitat de desplaçament, fet que comporta de manera directa l’aturada de l’activitat, i per tant dels ingressos dels petits despatxos, així com dels advocats/des que exerceixen per compte propi.

En aquest context, es fa imprescindible l’adopció de mesures que comportin un suport als petits despatxos així com també als advocats/des que exerceixen per compte propi. Entre aquestes mesures es fa imprescindible la suspensió de les quotes col·legials, i en cap cas l’ajornament.

És normal que davant la greu situació sanitària, econòmica i social, els petits despatxos, així com advocats per compte propi, no puguin fer front a aquests pagaments de quotes si no s’acaba adoptant aquesta mesura.

Per últim, ens plau recordar que diversos col·legis d’advocats/des de Catalunya i de l’estat espanyol (Tarragona, Sevilla, entre altres) ja han adoptat aquesta mesura, racional i proporcional a la situació en què vivim.

Atentament,

Arrels Advocats
25 de març de 2020

Eduardo Cáliz Robles
Laura Rodriguez Murciano
David Aranda Checa

Més informació:

Web del Col·legi de l’advocacia de Barcelona

L’advocada Mª Eugènia Gay Rosell va resultar escollida degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) en les eleccions celebrades el 28 de juny de 2017.

És també vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presidenta de la Comissió de Relacions Internacionals del CGAE, presidenta de la Comissió de Mediació de la Féderation des Barreaux d’Europe (FBE) i presidenta de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

És especialista en Dret processal civil i exerceix d’advocada als àmbits del Dret de família, Dret de successions, Responsabilitat Civil, Dret registral, Associacions, Fundacions i Col·legis professionals.

Contactar amb Arrels Advocats

Arrels Advocats SCCLP amb CIF F67549212 consta inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 154443 i amb domicili social al C. de les Jonqueres 18, 6è C, 08003 de Barcelona

Els nostres horaris

Connecta amb nosaltres

Toll Free
1-885-245-45635
New York
1-455-245-45623
Toronto
1-657-544-45623