arrelsAdvocats

QUI SOM

Arrels Advocats és un despatx multidisciplinari compromès amb la justícia social que treballa per la defensa dels drets de les persones.

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

QUI SOM


Vetllem per treballar amb transparència i honestedat, oferint en tot moment
al client la solució més adequada i eficaç, amb els més alts nivells de
professionalitat, qualitat i immediatesa.

Estudiem cada assumpte detalladament per tal d’entendre i conèixer els objectius i necessitats
que es busquen en cada cas i poder així defensar adequadament els interessos que ens han
estat confiats.

Com a despatx i col·lectiu, considerem que la defensa de la justícia social és imprescindible
per tal d’aconseguir que les persones puguin desenvolupar el seu màxim potencial, i això ens
obliga a situar els drets humans i de les persones en totes les nostres actuacions, uns valors
que esdevenen bandera en el nostre exercici de l’advocacia.

Des d’Arrels Advocats volem donar sentit social a la pràctica jurídica que realitzem dia rere dia.

COMPROMESOS AMB LA JUSTÍCI A SOCIAL
Quan parlem de justícia social ens referim a les nocions fonamentals d’igualtat d’oportunitats i de drets humans, més enllà del concepte tradicional de justícia legal. Totes les persones tenim necessitats bàsiques comunes, que es tradueixen en drets humans i drets fonamentals: el dret a la pròpia identitat, a la vida i integritat física, a l’educació, a la vivenda digna, al treball, a expressar-nos amb llibertat i a ser tractats amb dignitat i respecte o a la presumpció d’innocència, per exemple.

Tanmateix, aquestes necessitats i relacions entre les persones no sempre resulten satisfetes i, si menys no, no sempre es donen en relacions d’equitat. És, per tant, en el moment en què aquestes necessitats fonamentals no se satisfan o que es donen en relacions desequilibrades que es produeixen les injustícies i que cal que ens hi impliquem, ja que no es tracta de problemes irresolubles als quals no puguem fer front, sinó que sovint han estat provocats per persones o institucions públiques o privades i persisteixen perquè molta gent se’n desentén.


ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat