arrelsAdvocats

QUÈ FEM

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

Estrangeria

La llei d’estrangeria i normativa complementaria són l’entramat de lleis, reglaments, ordenances i instruccions que regulen el règim de vida i treball de les persones estrangeres que es troben o volen entrar a l’estat espanyol. Pel seu caràcter subjecte a polítiques d’immigració en constant canvi, és un àmbit jurídic que requereix d’una pràctica permanent, actualitzada i rigorosa.

L’àrea d’estrangeria i migracions d’Arrels Advocats compta amb anys d’experiència i ofereix assessorament, tramitació i assistència lletrada en els següents serveis:

Residència i treball, estudis, nacionalitat

 • Visats per a Espanya i permisos de sortida.
 • Autoritzacions de residència i treball: arrelament social, arrelament laboral, compte aliè i compte propi.
 • Autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals: arrelament familiar, raons humanitàries, malaltia i altres.
 • Renovacions.
 • Permisos d’estudiant.
 • Modificacions.
 • Llarga durada (nacional i UE).
 • Antecedents penals.
 • Recursos de denegacions.
 • Nacionalitat
 • Recurs per denegació de nacionalitat.
 • Recurs i assistència a judici contenciós administratiu.
 • Assessorament i informació sobre serveis per a població immigrada.
 • Assessorament individual i col·lectiu.

Procediments sancionadors

 • Assistència davant detenció i judici.
 • Recursos de sancions: multa o expulsió.
 • Recursos i acompanyament al procediment d’internament a centre d’internament d’estrangers (CIE).
 • Assessorament individual i col·lectiu.

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat