arrelsAdvocats

QUÈ FEM

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

Drets humans i llibertats ciutadanes

Un dels pilars d’Arrels Advocats és la defensa dels drets humans i de les llibertats ciutadanes. És per això que el despatx disposa d’un àrea de treball en matèria de drets humans en la qual intentem treballar des de la proximitat, des del rigor, i posant en el centre els processos de resistència o resiliència de les persones que han sofert situacions de vulneració. Els serveis que oferim són l’assessorament, la tramitació i l’assistència lletrada en les següents situacions:

  • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de maltractaments o tortura en l’espai públic o en espais de privació de llibertat, com centres penitenciaris, centres de justícia o protecció de menors o centres d’internament d’estrangers.
  • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de racisme institucional o social.
  • Querelles, denúncies o queixes davant organismes catalans, estatals o internacionals davant situacions de discriminació per qüestions de gènere o orientació sexual.
  • Contacte amb professionals de l’àmbit psicològic i psicosocial per a les persones que han sofert aquestes situacions.
ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat