arrelsAdvocats

QUÈ FEM

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat

Civil

El dret civil és el conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques privades en els més diversos aspectes de la vida, des del naixement fins a les conseqüències de la mort.

Des d’Arrels Advocats estudiem, resolem o evitem els problemes derivats de les relacions entre les persones.  Aconsellem com contractar, quins drets i obligacions cal o no assumir, com reclamar drets o defensar-nos d’una reclamació que no és procedent.

En aquest àmbit podem ajudar-vos proporcionant les millors opcions en cada cas, entre d’altres, en les següents situacions:

 • Matrimonial i família (separacions i divorcis, nul·litat, liquidació de règim econòmic matrimonial, filiació, guardes de menors, tutela, etc.).
 • Accidents de trànsit.
 • Propietat horitzontal.
 • Estrangeria i nacionalitat
 • Obligacions contractuals.
 • Impagaments. Processos monitoris i canviaris.
 • Negligències professionals.
 • Incapacitacions.
 • Indemnitzacions.
 • Conflictes amb entitats bancàries (preferents, hipoteques, préstecs, plans de pensions, etc.).
 • Conflictes en comunitats de propietaris.
 • Embargaments – Tràmits registrals.
 • Successions. Reclamació d’herències i llegítimes.
 • Transaccions, conciliacions i solucions extrajudicials.

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat