arrelsAdvocats

QUÈ FEM

Partint de l'especialització en matèries diverses, així com des de la complementarietat del treball en equip, ens organitzem internament en diferents àrees de treball.

ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat
ARRELS ADVOCATS
C. Ausias Marc N.º 26, despatx 44
08010 Barcelona
Tfn. 93.106.94.84 Fax. 93. 181.51.52
Mail. info@arrelsadvocats.cat